Arxiu històric


Tell me on a Sunday

Direcció escènica: Ferran Guiu

Direcció musical: Joan Comaposada

Any: 2017