►Dues generacions unides per la mateixa professió es troben, intercanvien punts de vista per créixer i trobar respostes juntes.

►Capítol 11. La Marisol González i en Toni Viñals conversen sobre les inicitatives en el marc del teatre musical.

00:00 Com et ve la idea de fer RIIIING? Com et ve la idea de fer AMOR X AMOR / Originals?

10:08 Els professionals els falta un espai o oportunitats?

19:34 Com han reaccionat davant de les vostres iniciatives?

25:08 I el públic?

31:05 I els professionals?