El Cavaller de la Rosa
24 juny, 1934

Read More
Quimet I, Rei de Xauxa
21 abril, 1934

Read More
Quimet I, Rei de Xauxa
20 abril, 1934

Read More
Aquesta nit i mai més
20 abril, 1934

Read More
El rei fa treballs forçats
20 abril, 1934

Concert de cant i piano en tres parts

Read More