Godspell
31 octubre, 1975

L’estructura del musical es base sobre una sèrie de paràboles, extretes principalment de l’Evangeli de Sant Mateu. En les escenes s’intercala…

Read More