►Conversem amb Xavier Albertí sobre la relació de les institucions i les arts, sobre el teatre musical, El Paral·lel, la seva història i vital importància a l’evolució del teatre català, el cuplet i alguns dels espectacles.