Un Músich de regiment
1 gener, 1884

Sarsuela en un acte i en vers. Anteriorment es deia: ¡Per una solfa!

Read More