Sarsuela en un acte i en vers.

Anteriorment es deia: ¡Per una solfa!