1914 i 1945 representen d’interval de temps que hi ha exactament entre l’inici de la Primera
Guerra Mundial i el final de la Segona Guerra Mundial. Un espai de 31 anys on el món viu les
dues guerres més cruentes del segle XX, i segurament de la història de la humanitat. I on la
música és reflex paradigmàtic de la capacitat única de l’ésser humà per sobreviure i
reconstruir‐se.
‘14:45. Música entre dues guerres’ proposa un itinerari calidoscòpic per fragments d’algunes
músiques i cançons representatives principalment d’aquestes tres dècades: els anys 20 de les
avantguardes i el jazz, els anys 30 de la depressió econòmica, i els 40 l’amenaça dels feixismes i
amb la incertesa d’una altra gran guerra a punt d’esclatar. Cançons que ens parlen d’amor, de
desamor, del futur, del passat, de la utopia, del dolor, de la felicitat, o de la impossibilitat de
trobar‐la. I que formen un tot fet de petites miques de música que ens evoquen un univers
conegut i proper: Música per pensar. Música per emocionar‐nos. Música per evadir‐nos. Música per somiar.
Música d’Europa i d’Amèrica. Música per fugir del món. En definitiva, música entre dues
guerres.