Val la pena fer-se gran? Reflexions i diàlegs entre el narrador, el públic i els cantaires sobre les avantatges i els inconvenients d’entrar a formar part del mon adult.