Una parella, Ell i Ella, s’instal·la a viure en una ciutat emmurallada. La parella passa allà la seva vida. Des de l’arribada al pis en un moment àlgid de la relació fins els moments de maduresa i les seves crisis. Ell i Ella són una doble parella, separada en Cos i Ànima.

Mentre avança la seva vida, un mur s’aixeca que divideix la ciutat. Aquest mur es construeix durant la seva convivència però ells no se n’adonen fins que no està completament edificat. Amb l’aparició d’aquesta barrera, la ciutat quedarà dividida en dos sectors: el Sector abisme i el Sector Rebel. I cadascun d’ells viurà en un sector, separat de l’altre. Assistim a un deteriorament de la relació, es culpen mutuament de pertànyer a l’altre sector.

Durant tota la història els acompanya l’ombra d’ells mateixos. Hi ha, per tant, una triple extensió de la parella. Una presència que és una projecció mental, un recel, un fantasma i una arma per generar gelosia. La convivència de la parella protagonista i la seva ombra en la ciutat obrirà la part més fosca i destructiva de tots ells.