L’Obra  Cultural de la Caixa de Pensions  presenta l’escenificació del poema “Canigó”  de Jacint Verdaguer, amb la intenció que aquesta obra sigui representada a les  places i davant dels monuments  artístics i històrics d’arreu del país.

Són dues les principals raons  que ens han mogut a col·laborar en aquest projecte teatral.

En primer lloc, la mateixa obra de mossèn Cinto Verdaguer, un dels poetes més importants de la nostra literatura. Amb la dramatúrgia creada i suggerida per  Esteve Polls, l’obra del poeta s’aproximarà més a un públic majoritari, que és el que contemplarà l’espectacle.

En segon lloc, la representació del poema a l’aire lliure,, envoltada d’uns marcs naturals i històrics que servirán de suport i escenografia. Es tracta d’un espectacle popular, i populars són els llocs triats, lluny de les limitacions de la boca d’un escenari convencional, i rics en suggeriments per l’ampli entorn escollit, que cada cop será una nova descoberta.

Creiem que l’ús de les places, les portalades i els claustres pot ésser un incentiu més per apropar l’espectador al Teatre.

Estem convençuts que l’esforç del director, dels tècnics i els actors, reeixirà a presentar un espectacle rigorós i poètic en el contingut i digne i brillant en la representació.

Caixa de Pensions “La Caixa »

OBRA CULTURAL DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D’ESTALVIS