La historia té lloc a Nova York.
L´argument segueix la vida de quatre personatges ( Claire, Jason, Warren i Deb ) explorant com es conecten
les seves vides ordinàries de manera casual però a la vegada de manera extraordinària. Durant les 19
cançons de les que es composa el musical coneixerem les quatre vides dels protagonistes i veurem els llaços
que els uneixen i els desuneixen , el punts que tenen en comú cada una de les seves personalitats encara
que d´entrada semblin molt diferents.