El Mikado, l’emperador del Japó, ha prohibit el flirteig en tot el seu imperi: qui tingui vel•leïtats amoroses sense finalitats exclusivament matrimonials ha de ser executat per la màxima autoritat de la ciutat, l’honorable Senyor Botxí.
Aquesta llei porta problemes a tothom, fins al propi fill del Mikado, Nanki-Poo, que ha hagut de fugir del Palau Imperial perquè una dama vella de la cort, Katisha, l’acusa d’haver flirtejat amb ella i el reclama en matrimoni. I si no es casa, li espera la mort.
El poble de Titipú també busca solucions per evitar problemes que es deriven d’aquesta prohibició i eleva al rang d’honorable Senyor Botxí, màxima autoritat local, el primer dels condemnats a mort, un pobre sastre anomenat Ko-Ko. La raó és ben senzilla: si l’honorable Senyor Botxí és també el primer dels condemnats a mort, no podrà mai executar ningú si no s’executa primer ell mateix.
Feta la llei feta la trampa.