La Movida del Bacalao és la seu on es reuneixen per recordar d’una època que va marcar la vida dels seus protagonistes, al ritme de la millor música d’aquella joventut, on no existien xarxes socials. Amb el record d’abans, la realitat demostra que la vida d’aquests antics amics ha canviat molt respecte al que esperaven (uns més que altres); però ells al fons continuen sent els mateixos.