Un recorregut per la història del teatre musical, a partir de fragments de Cats, Els miserables o Chicago, entre molts d’altres, protagonitzat per un cor participatiu i per Mone i Toni Viñals.