Diferents temes del repertori del teatre musical cantat per solistes i cor