El musical participatiu és un concert per a cor, solistes i conjunt instrumental que
proposa un atractiu viatge per la història del teatre musical de Broadway, des dels seus orígens fins als nostres dies, a partir d’adaptacions d’algunes peces
emblemàtiques de showboat a Hairspray, escrites pels compositors més destacats i
representatius del gènere.