Adaptació lliure de “El petit príncep” d’Antoine de Saint-Exupéry