A “La Maison”, hàbitat d’una societat completament manipulada on es viu sota les directrius dels més poderosos, unes caixes que contenen l’elixir de la subsistència són la clau del motor que la fa funcionar.

En aquesta bola de cristall alguns intentaran aixecar el cap i es preguntaran si aquella és realment l’única opció. És llavors quan començaran els canvis en cadena que revolucionaran per complet els costums dels seus habitants.