‘Josafat’ és una de les joies del modernisme català. El text, escrit per Prudenci Bertrana l’any 1906, està ambientat a la ciutat de Girona i, sobretot, a la seva catedral. Sensual, fosca, moderna i de passions extremes. Aquests són alguns dels elements que defineixen la novel·la que, per primer cop, s’ha musicat per dur-la dalt l’escenari.

La trama principal es desenvolupa entorn a la passional relació del campaner de la catedral (Josafat) i la prostituta Fineta, però també hi tenen un paper destacat la companya de la Fineta, la Pepona, i el mateix escriptor Prudenci Bertrana, que els ideòlegs de l’espectacle han decidit incorporar com a un personatge més.