Joguina en un acte y en vers / arreglada a la escena catalana per C.C.-E.V.V.