A través del llenguatge únic de MAYUMANA, Rumba! explica la història de dues famílies que viuen enfrontades en el matexi barri.
Enmig del seu odi i disputes neix un romanç inesperat que transformarà la seva vida.