Què estaríeu disposats a fer per evitar que us facin fora de la cadira? Els protagonistes d’aquesta comèdia, en el límit entre el teatre i el cinema, no dubten a usurpar la personalitat dels seus fills.