Working es un espectacle musical creat a partir de declaracions reals de treballadors americans, recollides en un llibre d’Studs Terkel, que es va publicar als E.E.U.U. la
dècada dels setanta.
L’obra s’emmarca dins les 24 hores d’un llarg dilluns laboral, i des del primer, fins al darrer torn, som testimonis de les histories que ens expliquen uns personatges tan singulars, com quotidians.
Els protagonistes son 27 treballadors que pertanyen a diferents categories socials (des d’un metal•lúrgic, fins a un alt executiu, passant per l’encarregat d’un aparcament, un repartidor de diaris, una mestre d’escola, una caixera de supermercat, un lector del gas, una mestressa de casa, una cambrera, un camioner, un bomber, etc.), Tots ells s’adrecen als espectadors descrivint, no solament la seva feina, sinó també quines son les seves esperances, frustracions, aspiracions i somnis.
Cada un dels homes i dones que desfilen sobre l’escenari, per compartir amb nosaltres la seva experiència, ens parlen sobre temes que encara avui, trenta anys mes tard, mantenen una absoluta vigència. Working, no pretén tractar totes les possibilitats, ni esdevenir un espectacle definitiu sobre la problemàtica laboral. Exposa simplement, un nombre determinat i prudent de casos, i pretén amb humilitat, convidar als presents a la reflexió, o senzillament, a ser testimonis de les declaracions de persones, que podríem identificar assegudes a la butaca del nostre costal, o en nosaltres mateixos.
Working es va estrenar a Broadway l’any 1978. Les representacions en diverses ciutats dels E.E.U.U. l’han convertit en un musical molt popular, especialment després de programar-se per televisió. Posteriorment va ser estrenat a Londres.
Els autors de Working han intentat respectar al màxim les paraules reals dels homes i dones entrevistats al llibre original. Fins i tot en el contingut de les cançons els dramaturgs han procurat ajustar-se el màxim a les declaracions recollides per Studs Terkel.