“Zorba” és un viatge iniciàtic, la trobada de dues cultures, formes de vida, educació. Un aprenentatge. El contrast entre el saber dels llibres i el saber profund de la vida, la diferència entre informació i coneixement. No és una “comèdia musical” convencional, perquè ja des del tema triat i la novel·la, que va servir de base als autors de la versió teatral, Joseph Stein, John Kander i Fred Ebb, van intentar amb Harold Prince un espectacle diferent de les convencions del gènere.