La col·laboració entre la barcelonina MARIA AURÈLIA CAPMANY i el manacorí JAUME VIDAL I ALCOVER, dos excel·lents escriptors de molt diferent registre, va donar lloc, fa una quinzena d’anys, a una de les aventures més divertides de la nostra sempre polèmica i problemàtica cultura: el plantejament d’un gènere encara per definir, que, provisionalment, podem anomenar “teatre de cabaret”. “La Cova del Drac”, el local avui ja mític del carrer Tuset, fou l’escenari on tingué lloc l’aparició i el desenvolupament d’aquesta mena d’espectacle que ben aviat va gaudir del favor del públic i de la crítica, mentre contorbava, i àdhuc escandalitzava, algunes mentalitats olímpiques. L’experiment, com adverteix Jaume Vidal, valia la pena. “Una de les armes -diu-, no esgrimida encara amb prou decisió entre nosaltres i poc compresa pels qui era d’esperar que la comprenguessin més bé, és la burla, la rialla… Si l’arma no resulta prou eficaç, no crec que ho sigui menys que moltes altres, usades fins ara amb igual o més poc profit: la lluita és dura i mala de guanyar. En tot cas, sempre és més divertit -i més asserenador- riure’s de l’enemic que insultar-lo”. El present volum recull els textos de quatre d’aquells espectacles. Dins la senzillesa i la funcionalitat indispensables per a l’objectiu que es proposaven, són petites obres mestres, plenes d’agilitat i d’intenció, a la vegada que constitueixen un bell testimoni de la lluita del nostre país per la pròpia cultura.