“Aquesta obreta es refundició de la que ab dos actes y ab el títol “T’estimo” es va representar al Teatre Principal de Barcelona en l’any 1907″.