És un disc que reuneix 10 històries de ruptures. Concebut des d’un punt de vista teatral, la part interpretativa pren un paper principal, i per tant, les històries són cantades per actrius i actors. Podríem dir que és teatre musical en format disc. El que uneix totes les cançons és la temàtica comuna del procés del dol. És un viatge a través de les diferents etapes, definides segons el model psicològic de Kübler-Ross, on cada personatge es troba en un estadi diferent. Per aquest motiu, ens trobem davant de diferents perspectives des de les quals enfrontar-nos a la ruptura: l’humor, la ironia, el victimisme o el rancor; sempre buscant la quotidianitat i espontaneïtat d’unes lletres inspirades en històries reals.