CARA A

Introducció

Vaca Suïssa

Diàleg de la Vaca Suïssa

Setze Jutges
La Florista

El Quiosquer
Diàleg de la Primavera

La Primavera

 

CARA B
L’Idili
Fill de Vidua
Dialeg dels Jocs Florals

Jocs Florals
Romanç Miserable
Vivalda

Jo

Bon Vent