1.Dissabte
2. Oblidar-te
3. Tornarem a començar
4. El nostre Jardí
5. Gràcies per fer-me tornar
6. Medley final
7. No sé qui sóc
8. La Vetlla
9. No vol venir
10. Per totes elles