1. Introducció. Escena I, II, III, IV
  2. Escena V, VI, VII, VIII, IX, X