1. Introducció
 2. Caure
 3. T’en sortiràs
 4. Si ell volgués conèixem
 5. Si jo no fos músic
 6. Estan tocant la meva cançó (Vernon)
 7. Estan tocant la meva cançó (Sònia)
 8. Estan tocant la meva cançó (Duo)
 9. Sí, sí
 10. Aquesta nit
 11. Quan ens abraçem
 12. Quan ens abraçem
 13. Una altra cançó?
 14. Un final molt oportú
 15. Posa-li un text
 16. Final