1. Cançó del pont nou
 2. Duet de Saoro i Paquita
 3. Fum de Caliquenyo
 4. Cançó de Saoret
 5. Duet de Maria i Roseta
 6. On va la corda va el poal
 7. Cançó de la submissió
 8. Cançó del matrimoni
 9. Cançó de les mares
 10. Cançó dels mals d’amor
 11. Cançó de Sebastià
 12. Cançó del futur inmediat
 13. Estic fatxós
 14. Cançó de l’orgull ferit
 15. Cor final