1. Historietes
2. Glups!
3. Rumba per a un comisari difunt
4. Discomaltes
5. Mediocritat
6. Llavor generosa
7. Els joves d’avui
8. Hot club
9. Les feministes
10. Travesti
11. Natalia i seduccio
12. El pas dels anys
13. Final puteosic