01. Obertura
02. Cor de festa
03. Cançó de les tres cosines
04. Cor de l’incògnit
05. Cançó de l’incògnit
06. L’espanyol i la jove índia
07. La seguidilla
08. La carta
09. Cor i duet dels ministres
10. Arieta de la mitja bufa
11. Avui porten tots un gran pet
12. Us haig de prevenir a la cara
13. Can can i final
14. Com esteu il-lustre marit?
15. Les dones les dones
16. Cor de presentació
17. Que burros són els homes!
18. Rondó de la bravura
19. Fote-li fort
20. Els marits recalcitrants
21. Els marits amb cornamenta
22. La palla
23. Jo t’adoro
24. Felicità felicità
25. Trio del carceller
26. La gelosia
27. Endavant soldats
28. Final espanyol