Preludi
Corrandes d’exili
Vinc de molt lluny (underscoring)
Som tu i jo
Onades / Tempesta
I si canto trist / Som tu i jo
Ressurrecció de Thaïsa
Cançó a Mahalta
Abril 74
Madame
Cançó a Mahalta (reprise)
Un núvol blanc
Final: Maremar