La taverna d’en Mallol
21 abril, 1930

Impressió lírica en 1 acte, dividit en 2 quadros

Read More
La Legió d’honor
21 abril, 1930

Obra lírica en dos actes, el segon dividit en dos quadros i un monòleg

Read More
La Revolta
20 abril, 1930

Read More