Obra lírica en dos actes, el segon dividit en dos quadros i un monòleg