The love of my life
5 novembre, 2004

Read More
Doncs què voleu que hi faci
23 febrer, 1989

A partir d’una idea del seu amic autor teatral Joan Casas, creen el personatge de La Canyí l’any 1988, personatge inspirat en una cupletista…

Read More