A partir d’una idea del seu amic autor teatral Joan Casas, creen el personatge de La Canyí l’any 1988, personatge inspirat en una cupletista dels anys 30, que li permet crear el seu propi “show” i amb el qual realitzarà diversos espectacles