De Montmartre al Paral·lel
31 maig, 1995

De Montmartre al Paral·lel passa revista als cents darrers anys amb el color del music-hall català. Deu actors, cantant i ballant,…

Read More
Doncs què voleu que hi faci
23 febrer, 1989

A partir d’una idea del seu amic autor teatral Joan Casas, creen el personatge de La Canyí l’any 1988, personatge inspirat en una cupletista…

Read More