►L’entrevista d’aquest mes la dediquem a l’Anna Alboch una actriu que ha participat en moltes obres de teatre musical com per exemple “Scaramouche”, “Sihir”, “Mierda de artista”, “Al sud del Paral•lel” i als muntatges d’Egos Teatre que n’és fundadora.