►L’entrevista d’aquest mes la dediquem a una persona que ha estat molt vinculada al teatre musical, com a intèrpret, com a director, com a productor, director de càsting, com a adaptador de textos i lletres de teatre musical, com a pedagog teatral, com a conductor de programes de ràdio, com a jurat televisiu, i ara recentment com a director artístic del Teatre Condal de Barcelona.