Adéu de nou és un espectacle basat en cançons de Stephen Sondheim –considerat el compositor més important i renovador del teatre musical modern– extretes dels musicals Follies, Passion, Merrily we roll along, A little night music i Company i de les pel·lícules Reds i Dick Tracy.

D’entre la seva extensa obra –de gran varietat temàtica– hem triat, exclusivament, cançons d’amor o, més ben dit, de desamor, que és la vessant que aquest tema universal pren en Sondheim. Cal tenir, també, en compte que ell és sempre l’autor de les lletres de les seves cançons. Així doncs, el desencís, la incomunicació, la solitud, la infelicitat… –dins el marc de la quotidianitat– prenen relleu en les cançons d’aquest compositor i lletrista amb una força inusual en el terreny del musical. El to varia a cada cançó: des de la ironia més punyent, al lirisme més extrem; però sempre amarat d’aquest pessimisme que caracteritza la seva obra i que tant ens agrada.

Hem volgut eludir el concert estricte i hem optat per una posada en escena ja que hem cregut que això ajudaria a donar més força dramàtica a les cançons, tenint en compte, a més, que quasi totes tenen com a font d’origen el teatre musical. A Adéu de nou, diverses dones, soles, en la intimitat de casa seva reflexionen sobre l’amor i sobre el desamor, sobre la dificultat de les relacions entre els homes i les dones, sobre la solitud… plenes de contradiccions –inherents a l’ésser humà– en el seu intent de trobar la felicitat. En aquest marc quotidià i íntim es van desenvolupant les cançons, mentre veus externes van remetent-nos al conflictiu tema de les relacions amoroses. Són monòlegs i diàlegs extrets de diverses pel·lícules, que hem incorporat a l’espectacle.

És així que reunim a Adéu de nou tres aspectes als quals Stephen Sondheim es troba tan estretament vinculat: la música, el teatre i el cinema.