L’Avenue Q és un carrer humil de Nova York on viuen diferents personatges que afronten amb resignació i bon humor una vida que no és gens com se l’havien imaginat. Amb actitud crítica i divertida alhora, reflexionen sobre temes com el racisme, l’homosexualitat, l’atur o l’èxit social.