Oriol Genís i Xavier Albertí es despullen fins a deixar el fil de vida necessari a l’espectacle perquè l’esperit, la imaginació i la genialitat de Boris Vian quedi transmesa a l’espectador, en un estret joc de complicitats entre el piano, el whisky i el públic.