Es tracta d’un musical de petit format que ens presenta el cicle vital d’una relació amorosa que cobra vida a través de les cançons de l’espectacle. Més d’una dotzena de cançons d’amor i desamor, teatralitzades per dos solistes, amb l’acompanyament d’un piano, ofereixen a l’espectador la possibilitat de captar els infinits matisos d’una relació d’amor.