La voluntat d’una promesa, la fidelitat, la constància, l’ego, la casualitat, un somriure, la felicitat, les opinions, una idea, els ideals, l’honor, les decisions, els pactes, la pau, l’harmonia, l’estabilitat, l’afecte, el passat, el present i el futur, els records, la memòria, la virtud, la resistència, la delicadesa, la vida, les relacions, les bones intencions, la tendresa, els sentiments, l’amor… Set personatges viuen les quatre etapes bàsiques de les relacions humanes, l’enamorament, la crisi, la traició i l’abandonament, amb les seves respectives o futures parelles. FRÀGIL ens parla de la fragilitat humana i de la fragilitat de la relació entre humans. del nivell de caprici i de mutació d’aquestes connexions invisibles. En definitiva, una galeria d’inconstants que juren constància a ingenus que creuen que són constants i no pensen que també un dia podrien no ser-ho. Un caos de relacions. La vida.