La Matinada es va crear dins el grup artístic Teatre Íntim, emmarcat en el modernisme barceloní de principis de segle XX. Aquest es va caracteritzar per la voluntat de crear nous llenguatges d’expressió artística a partir d’una visió transversal de les arts, música, teatre i arts plàstiques. Adrià Gual ho va definir com: l’art per l’art, prenent la idea wagneriana de l’art total.