Versión musical del famos conte de Carlo Collodi. El guiar Segueix de prop La línia argumental de la pel·lícula de Walt Dysney. Pinotxo, el ninot de fusta, adquirirà vida Gràcies a la màgia de la fada blava, per passarà els serveix de titellaire Stromboli i Després arribés al Parc de permès this que tot allo normalment està prohibeixen. Els nens és convertiran en ASOS PERÒ Pinotxo i Pep Consciències aconseguiran Fugir. Després de l’escena del ventre de la Balena, Pinotxo és convertirà Finalment En un nen de veritat.